bg-wallpaperbrownlow1

law_large_picturehdสำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก คู่สามีภรรยา รวมถึงกฎหมายด้านอหังสาริมทรัพย์ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้กฎหมายด้านสัญญา การทำนิติกรรมและการจดทะเบียนด้านธุรกิจด้วย

ปัจจุบันประชาชนต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้นทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนการถูกโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเรามองเห็นถึงความสำคัญและต้องการให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการจาก Esute Kaiyaku
silde-law-picture1

รวบรวมบทความด้านกฎหมายและอธิบายหลักการของกฎหมาย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายทั่วไปที่ควรรู้ ซึ่งจะนำเอากฎหมายที่มีโอกาสพบเจอในชีวิตประจำวันได้ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต

สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย esute-kaiyaku ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมาตั้งปี 2004 รวมถึงให้คำแนะนำหรือทางแก่ผู้ที่ต้องการนำกฎหมายไปใช้ เช่น การหย่าร้าง การแสดงสิทธิเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น 150-0043 โตเกียว,ชิบูย่า,Dogenzaka,2 Chome-6-2 YoshiNatsu อาคารชั้นที่สี่

silde-law-picture2

เสนอข่าวสารด้านกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านก้าวทันความเคลื่อนไหวของกฎหมายได้ทันที ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้อ่านได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ต่อความเคลื่อนไหวของกฎหมาย

หากต้องการคำปรึกษาและต้องการความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม

สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.เบอร์โทรศัพท์

2.กรอกแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์

3.ส่งอีเมล์ติดต่อ - สอบถาม

สามารถทำการติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความด้านกฎหมายที่ควรรู้